×

Kurs: Sanok - Obarzym (przez Końskie)

Rozkład obowiązuje od: 1 lipca 2019.

6 - kursuje w soboty | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | S - kursuje w dni nauki szkolnej | d - nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII | n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

Przystanek D 6d Dm S 6nd S Dm Dm
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. 07:03 07:05 x x 15:05 x x x
SANOK LWOWSKA 07:05 07:07 x x 15:07 x x x
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA 07:06 07:08 11:08 14:05 15:08 x x x
SANOK BEKSIŃSKIEGO 07:08 07:10 11:10 14:07 15:10 x 15:23 23:22
SANOK DWORCOWA 07:09 07:11 11:11 14:08 15:11 x 15:24 23:23
SANOK LWOWSKA 07:10 07:12 11:12 14:09 15:12 x 15:25 23:24
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. x x x x x 15:06 x x
SANOK ARENA 07:12 07:14 11:14 14:11 15:14 15:08 15:27 23:26
SANOK STASZICA 07:14 07:16 11:16 14:13 15:16 15:10 15:29 23:28
SANOK DMOWSKIEGO 07:15 07:17 11:17 14:14 15:17 x 15:30 23:29
SANOK RYMANOWSKA - CMENTARZ CENTRALNY 07:16 07:18 11:18 14:15 15:18 15:12 15:31 23:30
SANOK KRAKOWSKA - IWASZKIEWICZA 07:17 07:19 11:19 14:16 15:19 x 15:32 23:31
SANOK KRAKOWSKA - DĄBRÓWKA 07:20 07:22 11:22 14:19 15:22 15:15 15:35 23:34
CZERTEŻ 07:22 07:24 11:24 14:21 15:24 x 15:37 23:36
JUROWCE, POPIELE 07:25 07:27 11:27 14:24 15:27 x 15:40 23:39
JUROWCE, KOŚCIÓŁ 07:26 07:28 11:28 14:25 15:28 15:20 15:41 23:40
PAKOSZÓWKA, STACJA PALIW 07:29 07:31 11:31 14:28 15:31 x 15:44 23:43
PAKOSZÓWKA, DOM LUDOWY 07:31 07:33 11:33 14:30 15:33 15:25 15:46 23:45
PAKOSZÓWKA, GÓRA 07:33 07:35 11:35 14:32 15:35 x 15:48 23:47
GRABOWNICA STARZEŃSKA, GÓRA 07:36 07:38 11:38 14:35 15:38 x 15:51 23:50
GRABOWNICA STARZEŃSKA, SKRZYŻ. 07:39 07:41 11:41 14:38 15:41 15:31 15:54 23:53
GRABOWNICA STARZEŃSKA, ZAKŁ. MET. 07:41 07:43 11:43 14:40 15:43 x 15:56 23:55
NIEBOCKO, KSAWERÓW 07:43 07:45 11:45 14:42 15:45 x 15:58 23:57
NIEBOCKO, DOM STRAŻAKA 07:45 07:47 11:47 14:44 15:47 15:35 16:00 23:59
NIEBOCKO, BOŚNIA 07:47 07:49 11:49 14:46 15:49 15:37 16:02 00:01
JABŁONKA, KOŚCIÓŁ 07:49 07:51 11:51 14:48 15:51 15:39 16:04 00:03
JABŁONKA 07:51 07:53 11:53 14:50 15:53 15:41 16:06 00:05
DYDNIA, GÓRNA 07:53 07:55 11:55 14:52 15:55 15:43 16:08 00:07
DYDNIA SKRZYŻOWANIE 07:54 07:56 11:56 14:53 15:56 x x x
WYDRNA WIEŚ x 07:59 11:59 14:56 15:59 x x x
WYDRNA DOM LUDOWY x 08:00 12:00 14:57 16:00 x x x
WYDRNA SZKOŁA x 08:01 12:01 14:58 16:01 x x x
WYDRNA GÓRA x 08:03 12:03 15:00 16:03 x x x
WYDRNA SZKOŁA x 08:05 12:05 15:02 16:05 x x x
WYDRNA DOM LUDOWY x 08:06 12:06 15:03 16:06 x x x
WYDRNA WIEŚ x 08:07 12:07 15:04 16:07 x x x
DYDNIA, SKRZYŻ. 07:55 08:10 12:10 15:07 16:10 15:44 16:09 00:08
DYDNIA, UG 07:58 08:13 12:13 15:10 16:13 15:47 16:12 00:11
DYDNIA, GS 08:00 08:15 12:15 15:12 16:15 15:49 16:14 00:13
KRZYWE WIEŚ 08:02 08:17 12:17 15:14 16:17 15:51 16:16 00:15
KRZYWE GÓRA 08:04 08:19 12:19 15:16 16:19 15:53 16:18 00:17
KOŃSKIE DOM LUDOWY 08:07 08:22 12:22 15:19 16:22 x 16:21 00:20
KOŃSKIE NAWRÓT 08:09 08:24 12:24 15:21 16:24 15:58 16:23 00:22
KOŃSKIE DOM LUDOWY 08:11 08:26 12:26 15:23 16:26 16:00 16:25 00:24
WITRYŁÓW WIEŚ 08:13 08:28 12:28 15:25 16:28 x 16:27 00:26
WITRYŁÓW DOM STRAŻAKA 08:15 08:30 12:30 15:27 16:30 16:03 16:29 00:28
WITRYŁÓW SKRZYŻOWANIE 08:17 08:32 12:32 15:29 16:32 16:05 16:31 00:30
TEMESZÓW SKLEP x 08:37 12:37 x 16:37 x x 00:35
KRZEMIENNA, OŚRODEK ZDROWIA x 08:40 x x 16:40 x x x
OBARZYM, SKRZYŻ. x 08:42 x x 16:42 x x x
OBARZYM, WIEŚ x 08:44 x x 16:44 x x x
NAWRÓT OBARZYM x 08:46 x x 16:46 x x x
×

Kurs: Obarzym - Sanok (przez Końskie)

Rozkład obowiązuje od: 1 lipca 2019.

6 - kursuje w soboty | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | S - kursuje w dni nauki szkolnej | d - nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII | n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

Przystanek 6d Dm S D 6nd Dm Dm Dm
NAWRÓT OBARZYM 04:50 x x x 12:50 x x x
OBARZYM, WIEŚ 04:52 x x x 12:52 x x x
OBARZYM, SKRZYŻ. 04:54 x x x 12:54 x x x
KRZEMIENNA, OŚRODEK ZDROWIA 04:56 x x x 12:56 x x x
TEMESZÓW SKLEP 04:59 05:00 x x 12:59 13:00 x 21:10
WITRYŁÓW SKRZYŻOWANIE 05:04 05:05 x 09:05 13:04 13:06 16:06 21:16
WITRYŁÓW DOM STRAŻAKA 05:06 05:07 x 09:07 13:06 13:08 16:08 21:18
WITRYŁÓW WIEŚ 05:08 05:09 x 09:09 13:08 13:10 x 21:20
KOŃSKIE DOM LUDOWY 05:10 05:11 x 09:11 13:10 13:12 x 21:22
KOŃSKIE NAWRÓT 05:12 05:13 x 09:13 13:12 13:14 16:13 21:24
KOŃSKIE DOM LUDOWY 05:14 05:15 x 09:15 13:14 13:16 16:15 21:26
KRZYWE GÓRA 05:17 05:18 06:48 09:18 13:17 13:19 16:18 21:29
KRZYWE WIEŚ 05:19 05:20 06:50 09:20 13:19 13:21 16:20 21:31
DYDNIA, GS 05:21 05:22 06:52 09:22 13:21 13:23 x 21:33
DYDNIA, UG 05:23 05:24 06:54 09:24 13:23 13:25 16:24 21:35
DYDNIA, SKRZYŻ. 05:25 05:26 06:56 09:26 13:25 13:27 16:26 21:37
WYDRNA GÓRA 05:31 x x 09:32 13:31 x x x
WYDRNA SZKOŁA 05:33 x x 09:34 13:33 x x x
WYDRNA DOM LUDOWY 05:34 x x 09:35 13:34 x x x
WYDRNA WIEŚ 05:35 x x 09:36 13:35 x x x
DYDNIA SKRZYŻOWANIE 05:38 x x 09:39 13:38 x x x
DYDNIA, GÓRNA 05:39 05:28 06:58 09:40 13:39 13:28 16:27 21:38
JABŁONKA 05:41 05:30 07:00 09:42 13:41 13:30 16:29 21:40
JABŁONKA, KOŚCIÓŁ 05:43 05:32 07:02 09:44 13:43 13:32 16:31 21:42
NIEBOCKO, BOŚNIA 05:45 05:34 07:04 09:46 13:45 13:34 16:33 21:44
NIEBOCKO, DOM STRAŻAKA 05:47 05:36 07:06 09:48 13:47 13:36 16:35 21:46
NIEBOCKO, KSAWERÓW 05:49 05:38 07:08 09:50 13:49 13:38 x 21:48
GRABOWNICA STARZEŃSKA, ZAKŁ. MET. 05:51 05:40 07:10 09:52 13:51 13:40 x 21:50
GRABOWNICA STARZEŃSKA, SKRZYŻ. 05:53 05:42 07:12 09:54 13:53 13:42 16:39 21:52
GRABOWNICA STARZEŃSKA, GÓRA 05:56 05:45 07:15 09:57 13:56 13:45 x 21:55
PAKOSZÓWKA, GÓRA 05:59 05:48 07:18 10:00 13:59 13:48 x 21:58
PAKOSZÓWKA, DOM LUDOWY 06:01 05:50 07:20 10:02 14:01 13:50 16:45 22:00
PAKOSZÓWKA, STACJA PALIW 06:03 05:52 07:22 10:04 14:03 13:52 x 22:02
JUROWCE, KOŚCIÓŁ 06:06 05:55 07:25 10:07 14:06 13:55 16:49 22:05
JUROWCE, POPIELE 06:07 05:56 07:26 10:08 14:07 13:56 x 22:06
CZERTEŻ 06:10 05:59 07:29 10:11 14:10 13:59 x 22:09
SANOK KRAKOWSKA - DĄBRÓWKA 06:12 06:01 07:31 10:13 14:12 14:01 16:54 22:11
SANOK RYMANOWSKA - IWASZKIEWICZA 06:15 06:04 07:34 10:16 14:15 14:04 x 22:14
SANOK RYMANOWSKA - CMENTARZ CENTRALNY 06:16 06:05 07:35 10:17 14:16 14:05 16:57 22:15
SANOK GALERIA SANOK 06:18 06:07 07:37 10:19 14:18 14:07 16:59 22:17
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA 06:19 06:08 07:38 10:20 14:19 14:08 17:00 22:18
SANOK BEKSIŃSKIEGO 06:21 06:10 07:40 10:22 14:21 14:10 17:02 22:20
SANOK DWORCOWA 06:22 06:11 07:41 10:23 14:22 14:11 17:03 22:21
SANOK LWOWSKA 06:23 06:12 x x 14:23 14:12 x 22:22
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. 06:25 06:14 x x 14:25 14:14 x 22:24